Strona WWW

Realizacje projektów typowych
                                        i specjalistycznych

Oferta

Oferujemy wykonanie usług:

 • chodniki z kostki brukowej
 • chodniki z płyt betonowych
 • place i parkingi
 • place zabaw
 • drogi o nawierzchni tłuczniowej
 • drogi o nawierzchni z kostki
 • odwodnienia
 • drenaże
 • remonty i konserwacja urządzeń odwadniających pasy drogowe
 • montaż balustrad energochłonnych
 • prace utrzymaniowe przepustów oraz obiektów mostowych
 • remonty poboczy dróg
 • wykonawstwo i remonty kanalizacji burzowych
 • usługi sprzętem budowlanym
 • nasadzenia roslinne 
 •  
 •  

Nasze produkty:

Ostatnie realizacje